Перемога з результатом 8 проти 28 – все одно перемога

SambirWZ
11

Перемога з результатом 8 проти 28 – все одно перемога

Останні дні місцеві влади живуть своїми великими радощами – перемогами у конкурсі за гроші державного фонду регіонального розвитку. Нагадаємо, трохи раніше керівники громад подавали свої міркування з приводу того, у що найперше треба вкласти державні гроші, аби людям життя поліпшити. Бажаючих сісти на ці кошти було немало, але до щасливого фінішудійшли далеку не усі, позаякперед тим слід було не тільки визначити нагальні проблеми, а й списати купу паперу – добре підготувати проектно-кошторисні документації, пройти державну експертизу, заповнити заявки так, щоб переконати поважну конкурсну комісію у важливості саме цієї проблеми над усіма іншими.

 

САМБІРЩИНА таких проектів подала 28, а здобути кошти поща­стило лише 8 грома­дам на суму16 мільйонів 600 тисяч гривень. Про цю при­ємну новину редакції повідо­мив голова районної ради Віталій Кімак. Але ми не могли не запитати у нього про галас, який здійнявся в об­ласті, мовляв, райони братів Дубневичів – народних депу­татів, здобули чи не най­більше грошей. Можливо, так воно і є, відповів Віталій Володимирович, але заслу­га Ярослава Дубневича є тільки у тому, що він стиму­лює громади до праці. Нема такого дня, щоб не телефо­нував до своїх помічників- консультантів з вимогою вчасної та якісної підготовки документів. А що стосується конкурсу, то оцінки незалеж­но один від одного вистав­ляли експерти. Ми навіть не знаємо, хто це був.

8 переможців серед 28 я, каже пан Кімак, вважаю пе­ремогою і влади, і громади. Єдине, за що йому прикро – не увійшов у число пере­можців Новокалинівський дитячий садок. Щоб спра­вити новосілля цього року, потрібно було 9 мільйонів гривень. Цей заклад украй потрібен наймолодшому місту України, але, на жаль. Доведеться шукати інші дже­рела фінансування.

Тепер про переможців. В Рудках буде модернізована школа, яка стане опорною для майбутньої об’єднаної громади. Це – заміни решти вікон, дверей і найголовніше – стіни у спортзалі, яка ста­новить небезпеку для дітей. Наступне – хоспіс, який ство­рила районна рада задля того, аби старенькі, немічні і хворі люди мали добрий прихисток на схилі літ. Пла­нуємо провести у приміщенні лічниці в с. Сіде ремонт та придбати обладнання. За кошти державного фонду ре­гіонального розвитку, здобуті у перемозі, продовжимо бу­дову садочків у Хлопчицях та Підгайчиках. Нарешті збу­дуємо спортзал для Воютицької школи.

Ще три об’єкти стали пе­реможцями в об’єднаних громадах Самбірщини – у Вільшанику продовжать ре­конструкцію Народного дому та амбулаторії, у Блажеві – перекриємо школу, а у Кор- наловичах проведемо рекон­струкцію у приміщенні школи задля створення там навчаль­но-виховного комплексу.

Роботу з проектами у ра­йоні не припиняють, оскільки нас чекають перемоги або поразки у конкурсах мікроп- роектів Львівської обласної ради, претендуємо на фінан­сову підтримку з державного та обласного бюджету за про­грамою соціально-економіч­ного розвитку.

До слова, нам стало відо­мо, що місто Самбір, підготу­вавши на державний фонд регіонального розвитку 3 про­екти, чомусь не здобув жод­ної перемоги.

 

Роман ІВАНЧУК.

Вас це може зацікавити

Залишити комментар